Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

KORDERO NG DIYOS

KORDERO NG DIYOS

by:M. FrancisoKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS

NG MGA KASALANAN

NG MUNDO

MAAWA KA SA AMIN

KORDERO NG D’YOS,

MAAWA KAKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS

NG MGA KASALANAN

NG MUNDO,

MAAWA KA SA AMIN

KORDERO NG D’YOS,

MAAWA KAKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS NG MGA

KASALANAN NG MUNDO

IPAGKALOOB MO SA AMIN

ANG KAPAYAPAAN.

Related Posts

0 Response to " KORDERO NG DIYOS "

Search Your Favorite Songs