Search Your Favorite Songs

Featured Post

Awit Ng Isang Alagad Lyrics - Ronald Serran

9.12.10

KORDERO NG DIYOS

(Aquino)

KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
//:MAAWA KA SA AMIN://
KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS
NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
//:MAAWA KA SA AMIN://
KORDERO NG DIYOS NA
NAG-AALIS NG MGA
KASALANAN NG SANLIBUTAN,
IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG KAPAYAPAAN

No comments:

Search Your Favorite Songs