Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Ang mga pulong mo - lyrics


Ang mga pulong mo,
o ginoo, maglig-on unta
sa among pagtoo,
Ug agaka kami
Sa pagtuman sa imong
Mahal nga kasuguan. (2x)

For Gospel Acclamation during Lenten season and advent

Related Posts

0 Response to " Ang mga pulong mo - lyrics "

Search Your Favorite Songs