Search Your Favorite Songs

Featured Post

Awit Ng Isang Alagad Lyrics - Ronald Serran

11.8.13

Purihin ang Panginoon lyrics

(KORO)
Purihin ang Panginoon,
Umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira.
Hipan ninyo ang trumpeta.

I
Sa ating pagkabagabag,
Sa Diyos tayo'y tumawag.
Sa ating mga kaaway,
Tayo ay Kanyang iniligtas!
(KORO)

II
Ang pasaning mabigat,
Sa ‘ting mga balikat.
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na Tagapagligtas!
(koro)

III
kaya panginoo’y dinggin;
ang landas n’y’ay tahakin.
habambuhay ay purihin kagandahang-loob n’ya sa atin.
(koro)No comments:

Search Your Favorite Songs