Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Aleluya (kami ay gawin mong daan) lyrics

Aleluya, aleluya
Kami ay gawin
Mong daan ng iyong
pag-ibig, kapayapaan
at katarungan,
aleluya.

Related Posts

0 Response to " Aleluya (kami ay gawin mong daan) lyrics "

Search Your Favorite Songs