Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Aba, Ginoong Maria Lyrics


Aba, Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoon ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala naman
Ang 'yong anak na si Hesus

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay

Amen.


Related Posts

0 Response to " Aba, Ginoong Maria Lyrics "

Search Your Favorite Songs