Sulod nga malipayon Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

8.11.10

Sulod nga malipayon Lyrics


-->
 I
Sulod nga malipayon
Sa balay sa atong Dios
Ipadangat ang pagdayeg
Ni hesus ang manunubos
Nga nagbag-o sa kalipay
Sa atong pagpakabuhi.

II
Sulod nga malipayon sa balaysa atong Dios.
Ang anak sa dios gihatag nga nagaluwas kanato,
Gipaambit ta sa gugma ug sa diosnon nga kahayag.

coda
Sulod nga malipayon
Sa balay sa atong dios.

No comments:

Search Your Favorite Songs