TANANG KATAWHAN - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

4.11.10

TANANG KATAWHAN

TANANG KATAWHAN

TANANG KATAWHAN PAMAKPAK KAMO,
SINGGIT SA KALIPAY NGADTO SA DIOS.
SIYA LAMANG ANG TAKUS KAHADLOKAN,
ANG HARI SA TIBUOK KALIBUTAN.
TANANG KATAWHANGIPAHIUBOS INGO’G TUMBANAN
SA ATONG TIIL.
ANG ATONG KABILIN GIKAN KANIYA,
MAHIGUGMAONG GASA ALANG KANG HAKOB.

KORO
ALIRONGAN TA ANG TRONO SAS DIOS SA
MGA SINGGIT SA KALIPAY
UBAN SA TINGOG SA TRUMPETA
DAYGON TA, O DAYGON TA
KAY HARI SIYA, HARI SIYA

TANANG KATAWHAN SA DIOS NI ABRAHAM,
TANANG KAHARIAN NING KALIBUTAN,
ILHON NATO NA SIYA ANG
TAG-IYA, TINUBDAN SA TANANG KAGAHUMAN.

ALIRONGAN ANG TRONO S ADIOS SA MGA SA KALIPAY UBAN SA TINGOG SA TROMPETA.
DAYGON TA, O DAYGON TA KAY HARI SIYA.

No comments:

Search Your Favorite Songs