No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

AMAHAN NAMO

Amahan namo
nga naa sa langit
pagadaygon ang ngalan mo
umabot kanamo
ang gingharian mo matuman ang imong pagbuot
dinhi sa yuta
maingon sa langit
ang kalan-on namo sa
matag-adlaw
ihatag kanamo
ug pasayloa ang among sala
maingon nga kami naga pasaylo
sa mga nakasala kanamo.
Ug dili mo kami
itugyan sa panulay
ug luwasa kami sa tanang daotan.


Kay imo man ang gingharian
ang gahum
ug ang himaya hangtod,
hangtod sa kahang-turan.
Amen.

Post a Comment

0 Comments