Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

9.12.10

AMAHAN NAMO

Amahan namo
nga naa sa langit
pagadaygon ang ngalan mo
umabot kanamo
ang gingharian mo matuman ang imong pagbuot
dinhi sa yuta
maingon sa langit
ang kalan-on namo sa
matag-adlaw
ihatag kanamo
ug pasayloa ang among sala
maingon nga kami naga pasaylo
sa mga nakasala kanamo.
Ug dili mo kami
itugyan sa panulay
ug luwasa kami sa tanang daotan.


Kay imo man ang gingharian
ang gahum
ug ang himaya hangtod,
hangtod sa kahang-turan.
Amen.

No comments:

Search Your Favorite Songs