Sa Diyos Lamang Mapapanatag Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

29.9.11

Sa Diyos Lamang Mapapanatag Lyrics - Hangad

Koro
Sa Diyos lamang mapapanatag
Ang aking kaluluwa
Sa Kanya nagmumula
Ang aking pag-asa at kaligtasan

O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan
Nasa 'Yo aking kalwalhatian
Ikaw lamang aking inaasahan
Ang aking moog at tanggulan

Koro
Sa Diyos lamang mapapanatag
Ang aking kaluluwa
Sa Kanya nagmumula
Ang aking pag-asa at kaligtasan

Paniniil di ko pananaligan
Puso'y 'di ihihilig sa yaman
Kundi sa Diyos na makapangyarihan
Na aking lakas at takbuhan

Koro
Sa Diyos lamang mapapanatag
Ang aking kaluluwa
Sa Kanya nagmumula
Ang aking pag-asa at kaligtasan

Poon, Ika'y puno ng kabutihan
Pastol Kang nagmamahal sa kawan
Inaakay sa luntiang pastulan
Tupa'y hanap Mo kung mawaglit man
Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs