Luwasa na ang akong kalag (salmo 6) lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

28.11.11

Luwasa na ang akong kalag (salmo 6) lyrics

Luwasa na ang akong kalag.
Ayaw isalikway sa hangtud.
Sa kahadlok ako nagkurog.
Kanus-a pa ako, ginoo, sa silot maluwas?
Di na man pagahisgotan ang ngalan mo
sa nagpuyo sa bung-aw sa impyerno
gabiing tanan mga luha akong giunlanan.
King mga mata hanap na ang tinan-awan.
Ug karon usa na lang ang akong pangadye,
nga dunggon ako sa  Ginoo sa mga buhi.
Mga kaaway sa akong kalag mangahilum, magkatibulaag.

No comments:

Search Your Favorite Songs