HANGARIN NG PUSO KO lyrics

HANGARIN NG PUSO KO lyrics

Koro:
Hangarin  ng puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa ‘N’yo nang lubusan at taimtiman.

I
Mapalad s’yang hindi naaakit ng masama,
Sa palalong buhay ‘di mapariwara.
Kayo’y nais n’yang kapisan at tinig N’yo’y lagging hanap;
Galak n’yang Kayo ay matagpuan gabi at araw. (koro)

II
Katulad n’ya’y luntiang punong nakatanim
Katabi ng umaagos na batis.
Ang bawat niyang mithiin, ang bawat niyang gawain
Nagtatagumpay, nagbubunga ng kapayapaan. (koro)

III
Hangarin ng puso ko, O Yahweh ng buhay ko,
Masumpungan Ka sa sangnilikha nang habambuhay. (koro)

Koda:
Hangrin ng puso ko Yahweh, (hangarin ng buhay ko Yahweh)
Magkaisa ang loob ko sa Inyo.

Post a Comment

1 Comments

Tiradauno said…
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/