Dakilang Katapatan Lyrics

Dakilang Katapatan Lyrics

Verse 1
Dakila ka, O Diyos; dakila ka! dakila; dakila ka
sadyang kay buti
ng ating panginoon
nagtatapat sa habang panahon
maging sa kabila
ng ating pagkukulang
biyaya niya'y patuloy na laan

Verse 2
Katulad ng pagsinag
ng gintong araw
patuloy siyang
nagbibigay tanglaw
kaya sa puso’t damdamin
katapatan niya'y aking pupurihin

Koro
Dakila ka, O Diyos
tapat ka ngang tunay
magmula pa sa ugat ng aming lahi
mundo'y magunaw man
maasahan kang lagi
maging hanggang wakas
nitong buhay o dakila ka!

Verse 3
Kaya, O Diyos
kita'y laging pupurihin
sa buong mundo'y aking aawitin
dakila ang iyong katapatan
pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan.

Koro
Dakila ka, O Diyos
tapat ka ngang tunay
magmula pa sa ugat ng aming lahi
mundo'y magunaw man
maasahan kang lagi
maging hanggang wakas
nitong buhay

Koro 2
Dakila ka, o diyos
sa habang panahon
katapatan mo'y matibay na sandigan
sa bawat pighati’t
tagumpay man ay naroon
daluyan ng pag-asa
kung kailanga'y hinahon
pag-ibig mo’y alay sa 'min
noon hanggan ngayon
dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Dios

Post a Comment

0 Comments