Lungsod nga balaan lyrics

Lungsod nga balaan lyrics

I
Lungsod nga balaan,
Ania ta karon
Sa pagdayeg sa ginoo ang atong kaluwasan

Koro:
Parianon’g lungsod
Harianong lungsod
Awit, pasalamat,
 tibuok nasud.

II
Lungsod nga palaran,
Ania ta karon
Sa pagdayeg sa himaya
Sa gugma ug paglaum.
(koro)

III
Lungsod nga pinili,
ania ta karon
Sa pagsaulog sa kahamili,
Sa atong kinabuhi.
(koro)

IV
Lungsod nga bulahan,
Ania ta karon naghiusa
Sa atong gugma sa kalipay’g hudya ka.
(koro)

V
Lungsod nga halangdon,
Lig-onon ta karon ang pagtoo sa’ tong ginoo ang atong manunubos.
(koro)

Post a Comment

0 Comments