Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

11.8.13

Purihin ang Panginoon lyrics

(KORO)
Purihin ang Panginoon,
Umawit ng kagalakan,
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira.
Hipan ninyo ang trumpeta.

I
Sa ating pagkabagabag,
Sa Diyos tayo'y tumawag.
Sa ating mga kaaway,
Tayo ay Kanyang iniligtas!
(KORO)

II
Ang pasaning mabigat,
Sa ‘ting mga balikat.
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na Tagapagligtas!
(koro)

III
kaya panginoo’y dinggin;
ang landas n’y’ay tahakin.
habambuhay ay purihin kagandahang-loob n’ya sa atin.
(koro)No comments:

Search Your Favorite Songs