Aleluya (kami ay gawin mong daan) lyrics

Aleluya (kami ay gawin mong daan) lyrics

Aleluya, aleluya
Kami ay gawin
Mong daan ng iyong
pag-ibig, kapayapaan
at katarungan,
aleluya.

Post a Comment

0 Comments