No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Buksan ang aming puso - Lyrics

Buksan ang aming puso,
turuan mong mag-alab;
Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.

Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang  matangkilik,
tungkuling mabanaag.

Buksan ang aming puso,
turuan mong mag-alab;
Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.

Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang  matangkilik,
tungkuling mabanaag.

Buksan ang aming palad,
sarili’y maialay;
Tulungan mong ihanap,
kami ng bagong malay.
Buksan ang aming puso,t
uruan mong mag-alab;

Sa bawat pagkukuro,
lahat ay makayakap.
Buksan ang aming isip,
sikatan ng liwanag.
Nang kusang  matangkilik,
tungkuling mabanaag.


Post a Comment

0 Comments