Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

9.11.14

Halina at Magpuri Lyrics

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.

Verse 1
Tignan natin ating paligid, ang karagatan at ang langit;
di ba’t ito’y kaakit-akit,
Punong-puno ng kanyang pag-ibig?
Atin siyang Papu-rihan,
pasasalamat ay sambitin.

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.

Verse 2
Tingnan natin ating sarili,
isip at puso, biyaya sa ‘tin.
Dahil dito tayo’y may dangal;
Lahat ng ito, sa kanya nagbukal.
Atin s’yang dakilain;
Pag-ibig n’ya
Ay ating damhin.

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.


Ang D’yos ama ating purihin.
Kanyang nilikha,
igalang natin.
Ang D’yos anak ay ating sundin.
Ang landas n’ya ating tahakin.
Ang banal na espiritu sa ating puso ay pag-alabin.

No comments:

Search Your Favorite Songs