Halina at Magpuri Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

9.11.14

Halina at Magpuri Lyrics

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.

Verse 1
Tignan natin ating paligid, ang karagatan at ang langit;
di ba’t ito’y kaakit-akit,
Punong-puno ng kanyang pag-ibig?
Atin siyang Papu-rihan,
pasasalamat ay sambitin.

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.

Verse 2
Tingnan natin ating sarili,
isip at puso, biyaya sa ‘tin.
Dahil dito tayo’y may dangal;
Lahat ng ito, sa kanya nagbukal.
Atin s’yang dakilain;
Pag-ibig n’ya
Ay ating damhin.

Koro
Halina tayo at magpuri sa D’yos na poon natin.
Kunin gitara’t ito’y tugtugin; awitan
S’ya ng himig.
Lapitan s’ya’t dakilain; atin s’yang sambahin.
Ang poon duma-law sa atin upang tayo’y tubusin.


Ang D’yos ama ating purihin.
Kanyang nilikha,
igalang natin.
Ang D’yos anak ay ating sundin.
Ang landas n’ya ating tahakin.
Ang banal na espiritu sa ating puso ay pag-alabin.

No comments:

Search Your Favorite Songs