Pag-aalay Lyrics

Pag-aalay Lyrics

Panginoon, aming alay itong alak at tinapay,
Sa altar mo ilalagay, tanggapin sa Iyong kamay.

Alay namin, aming buhay.
Bawat galak at lumbay Bawat pangarap, naming taglay,
Sa palad mo ilalagay

Lahat ng aming, mahal sa buhay,
Lahat ng aming aring taglay,
ltalino at kalayaanSa’yo ngayon ilalagay

Itong alak, at tinapay, magiging si Kristong tunay.
Gawing pati, aming buhay pagkat sa’Yo dumalisay.

Post a Comment

0 Comments