Pag-aalay Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

19.8.16

Pag-aalay Lyrics

Panginoon, aming alay itong alak at tinapay,
Sa altar mo ilalagay, tanggapin sa Iyong kamay.

Alay namin, aming buhay.
Bawat galak at lumbay Bawat pangarap, naming taglay,
Sa palad mo ilalagay

Lahat ng aming, mahal sa buhay,
Lahat ng aming aring taglay,
ltalino at kalayaanSa’yo ngayon ilalagay

Itong alak, at tinapay, magiging si Kristong tunay.
Gawing pati, aming buhay pagkat sa’Yo dumalisay.

No comments:

Search Your Favorite Songs