Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

19.8.16

Pag-aalay Lyrics

Panginoon, aming alay itong alak at tinapay,
Sa altar mo ilalagay, tanggapin sa Iyong kamay.

Alay namin, aming buhay.
Bawat galak at lumbay Bawat pangarap, naming taglay,
Sa palad mo ilalagay

Lahat ng aming, mahal sa buhay,
Lahat ng aming aring taglay,
ltalino at kalayaanSa’yo ngayon ilalagay

Itong alak, at tinapay, magiging si Kristong tunay.
Gawing pati, aming buhay pagkat sa’Yo dumalisay.

No comments:

Search Your Favorite Songs