No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Ang Puso Ko'y Nagpupuri (Magnificat) Lyrics

Ang puso ko'y nagpupuri
Nagpupuri sa Panginoon
Nagagalak ang aking espiritu
Sa 'king Tagapagligtas

Sapagkat nilingap Niya
Kababaan ng Kanyang alipin
Mapalad ang pangalan ko
Sa lahat ng mga bansa

Sapagkat gumawa ang Poon
Ng mga dakilang bagay
Banal sa lupa't langit
Ang pangalan ng Panginoon

Luwalhati sa Ama
Sa Anak at sa Espiritu Santo
Kapara noong unang-una
Ngayon at magpakailanman

Music by: Eduardo Hontiveros, SJ
Music Video || Courtesy: Youtube.com

Post a Comment

0 Comments