Di Matinag Na Pag-ibig Lyrics - Hangad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

23.9.16

Di Matinag Na Pag-ibig Lyrics - Hangad

Koro:
Kalimutan ko man ang kabutihan Mo,
Mahumaling man sa mapang-akit na mundo,
Mahirap kalimutan, mahirap matakasan
Ang di matinag na pag-ibig Mo.

Akin mang mawari landas ng buhay ko,
Pilitin ko mang ikubli ang sarili
Hindi maunawang ang pangangailangan
Sa di matinag na pag-ibig Mo.

Koro:
Kalimutan ko man ang kabutihan Mo,
Mahumaling man sa mapang-akit na mundo,
Mahirap kalimutan, mahirap matakasan
Ang di matinag na pag-ibig Mo.

Ako'y inanyayahang muling magbalik sa Iyo
Iminulat sa mabuti, binuksan aking puso
Lumbay ay pinawi, ako ay inakay
Sa di matinag na pag-ibig Mo.

Koro:
Kalimutan ko man ang kabutihan Mo,
Mahumaling man sa mapang-akit na mundo,
Mahirap kalimutan, mahirap matakasan
Ang di matinag na pag-ibig Mo.
Lyrics: Ivory Ong at Michelle Joy Francia

Music Video || Courtesy: Youtube.com
No comments:

Search Your Favorite Songs