Magpasalamat Kayo Sa Panginoon Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

23.10.16

Magpasalamat Kayo Sa Panginoon Lyrics

Magpasalamat kayo sa Panginoon
Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo
Siya’y gumawa ng buwan at mga bitwin
Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim

Koro:
O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa
O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin

Magpasalamat kayo sa Panginoon
Dahil sa kagandahang loob niya’y magpakailanman
At pagpalain ng Diyos habang buhay
Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel

Koro:
O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa
O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs