Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

19.10.16

Pag-ibig Ang Naghahari Lyrics

Verse 1
Panginoon, tulungan Mo po akong mabuhay
Sa araw-araw na hindi sarili lang ang
Ipinangingibabaw. Ito ang aking taos pusong
Panalangin. At lubos na umaasang
Inyong diringgin.

Refrain:
Hayaan ang mga mata’y mamulat sa katotohanan.
Ang pananagutan ay hindi Malilimuatn.
Upang mabuhay na mag-uli at maluwalhati.
At pag-ibig ang s’yang tanging naghahari.

Verse 2
Tulungan Mo po ako sa lahat ng Gawain.
Upang maging matapat at maunawain.
At malaman na ang pagsunod sa utos
N’yo ay ang pagtulong a aking kapwa tao.

Refrain:
Hayaan ang mga mata’y mamulat sa katotohanan.
Ang pananagutan ay hindi Malilimuatn.
Upang mabuhay na mag-uli at maluwalhati.
At pag-ibig ang s’yang tanging naghahari.

Refrain:
Hayaan ang mga mata’y mamulat sa katotohanan.
Ang pananagutan ay hindi Malilimuatn.
Upang mabuhay na mag-uli at maluwalhati.
At pag-ibig ang s’yang tanging naghahari.

Bridge:
Kapag ang aking gawain sa lupa ay tapos na.
At ang bagong tungkulin sa langit ay
Nagsisimula pa. Nawa’y makaligtaan ang
koronang nakamtan. Habang iniisip pa rin
ang alay sa sangkatauhan.

Coda:
At pag-ibig ang s’yang tanging naghahari

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs