Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

10.1.17

Sa Iyong Pag-ibig Lyrics - Hangad

Ako'y nananabik makapiling Ka sa bawat sandali.
Walang isang saglit nanaising sa Iyo ay mawaglit.
Tangi kong dalangin, manatili,
Sa Iyong pag-ibig mamalagi.

Awitin ko'y hiling na ang 'Yong ngiti ang nais makamit.
At sana'y mabatid ang pagkabighani ng aking dibdib.
Kung hindi man sasapat ang paghimig,
Hayaang b-hay ko'y sa 'Yo maiawit.

Ako'y yakapin Mo, h'wag Mong pahihintulutang malayo.
Poon pakinggan Mo ang sigaw ng pusong naakit sa 'Yo.
Sa hustong paggiliw Mo ay lingapin
Nang sa bawat pagpintig ay hanapin.

O pag-alabin Mo, adhika ng puso'y pagningasin Mo.
Ako'y yakapin Mo, sa Iyong pag-ibig ay itago Mo.

Ako'y yakapin Mo.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs