No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Sa Iyong Pag-ibig Lyrics - Hangad

Ako'y nananabik makapiling Ka sa bawat sandali.
Walang isang saglit nanaising sa Iyo ay mawaglit.
Tangi kong dalangin, manatili,
Sa Iyong pag-ibig mamalagi.

Awitin ko'y hiling na ang 'Yong ngiti ang nais makamit.
At sana'y mabatid ang pagkabighani ng aking dibdib.
Kung hindi man sasapat ang paghimig,
Hayaang b-hay ko'y sa 'Yo maiawit.

Ako'y yakapin Mo, h'wag Mong pahihintulutang malayo.
Poon pakinggan Mo ang sigaw ng pusong naakit sa 'Yo.
Sa hustong paggiliw Mo ay lingapin
Nang sa bawat pagpintig ay hanapin.

O pag-alabin Mo, adhika ng puso'y pagningasin Mo.
Ako'y yakapin Mo, sa Iyong pag-ibig ay itago Mo.

Ako'y yakapin Mo.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

Post a Comment

0 Comments