Si Kristo ay gunitain Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

25.1.17

Si Kristo ay gunitain Lyrics

Si Kristo ay gunitain:
sarili ay inihain,
bilang pagkai’t inumin,
pinagsasaluhan natin,
hanggang sa siya’y dumating,
hanggang sa siya’y dumating.

No comments:

Search Your Favorite Songs