Awit Ng Isang Alagad Lyrics - Ronald Serran - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

17.2.17

Awit Ng Isang Alagad Lyrics - Ronald Serran

Verse 1
Panginoon ko, ang buhay Mong bigay
Ay minsan lang magdaraan sa'kin
Kaya bilang isang pag-aalay
Ang ito'y aking ihahandog sa'Yo

Chorus
Katulad ko'y, marami ang tinawag Mo
Upang humayo't maglingkod sa ngalan Mo
Tanging hiling at lagi nang dasal
Maging mapalad sanang tanggapin.

Verse 2
Turuan Mong maging bukas-palad
At matutong mabuhay ng banal
Kaya bilang isang pag-aalay
Ang buhay ko'y ihahandog sa'Yo

Chorus
Katulad ko, marami ang tinawag Mo
Upang humayo't maglingkod sa ngalan Mo
Tanging hiling at lagi nang dasal
Maging mapalad sanang tanggapin.

Chorus 2
Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan
Sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo
Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko
Tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang
Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon Mo
At umasa Kang maglilingkod sa'Yo

Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan
Sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo
Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko
Tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang
Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon Mo
At umasa Kang maglilingkod sa'Yo

End
At umasa Ka, at umasa Ka, at umasa Kang maglilingkod sa'Yo
Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs