No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Tinapay Kang Tinatanggap Ko Lyrics - Reymund C. Marcaida Arr. Nez Marcelo

Koro
Biyaya na nagmula sa pag-ibig Mo
Aking tatanggapin ang pagpapala Mo
Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito
Tinapay kang tinatanggap ko.

Verse 1
Tanggapin ant kainin, tinapay na ito
alak ay inyong inumin bilang alaala ko.

Koro
Biyaya na nagmula sa pag-ibig Mo
Aking tatanggapin ang pagpapala Mo
Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito
Tinapay kang tinatanggap ko.

Verse 2
At sa Krus pinamalas Mo pag-ibig na wagas
tinubos at inibig, kaligtasan ng lahat.

Koro
Biyaya na nagmula sa pag-ibig Mo
Aking tatanggapin ang pagpapala Mo
Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito
Tinapay kang tinatanggap ko.

Verse 3
Mapagkalingang mga kamay
sa’kiy gumagabay ipinakong mga palad nagbibigay buhay
(nagbibigay buhay).

Koro (changed Key)
Biyaya na nagmula sa pag-ibig Mo
Aking tatanggapin ang pagpapala Mo
Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito
Tinapay kang tinatanggap ko

End
Tinapay Ka ng buhay, tinatanggap ko.

Post a Comment

0 Comments