No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Tagumpay Man O Kabiguan Lyrics - Rez Valdez

Verse I
Tila kaydaling magpasalamat sa Diyos
Sa mga pagpapalang lagi Niyang kaloob
Ngunit kung may dusa at may kalungkutan
Tila ba kayhirap ang Siya'y pasalamatan

Verse II
Tila ba kayhirap magbigay ng papuri
Kung mga kabiguan nadaramang lagi
Natitirang pag-asa'y tila ba maglalaho
Sa nadaramang paghihirap ng puso

Koro:
Ngunit ang pangako N'yay wag kang maninimdim
Pagkatapos ng gabi, araw ay darating
Luha sa mga mata'y kanyang papahirin
Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin

Verse III
Sa lahat ng sandali Siya'y pasalamatan
Sa buhay man may tagumpay o may kabiguan
Pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan
Di Niya tayo iiwan o pababayaan

Music and Lyrics: Rez Valdez
Album: Tupang Ligaw

Post a Comment

0 Comments