No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Ito ang Araw (Ps 118) Lyrics - Himig Heswita (Arnel Dc Aquino Sj)

Refrain:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Tayo'y magsaya at magalak
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Tayo'y magsaya at magalak

Verse 1
Magpasalamat kayo sa Panginoon
Butihin S'ya, Kanyang gawa'y walang-hanggan
Sabihin ng sambayanan ng Isarael
"Walang-hanggan, Kan'yang awa!"

Refrain:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Tayo'y magsaya at magalak

Verse 2
Kanang kamay ng Diyos sa 'ki'y humango
Ang bisig N'ya sa 'kin ang tagapagtanggol
Ako'y hindi mapapahamak kailanman
Ipahahayag ko, luwalhati N'ya

Refrain:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Tayo'y magsaya at magalak

Verse 3
Ang aking Panginoon, moog ng buhay
S'ya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo.
Kahanga-hanga sa aming mga mata
Gawain N'ya, purihin S'ya

Refrain:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Tayo'y magsaya at magalak

Coda:
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon
Tayo'y magsaya at magalak

Post a Comment

0 Comments