No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Pagpalain Kailanman (Psalm 67) Lyrics - Himig Heswita

Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos
At pagpalain kailanman
Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos
At pagpalain kailanman

Tayo nawa'y kahabagan ng Ama
Tayo'y nilingap Niya
Makikilala sa lupang
Kanyang pagliligtas, pagmamahal

Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos
At pagpalain kailanman

Purihin Siya, mga bansa
Ang Diyos, ang Hari at Ama
Tayo'y magpuri, magdiwang
'Pagkat katarunga'y namamayani

Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos
At pagpalain kailanman

Pinagpala tayo ng Diyos
Daigdig Niya'y tigib kabanalan
Bagong umaga'y sumikat
Nabawi ang takot at kaba
Diyos naming Ama

Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos
At pagpalain kailanman

Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos
At pagpalain kailanman


Written By: Fr. Arnel Aquino, SJ

Post a Comment

0 Comments