Advertisement

Bayan Umawit

Ref.

BAYAN UMAWIT NG PAPURI SAPAGKAT NGAYON
IKA’Y PINILI IISANG BAYAN,
IISANG LIPI
IISANG DIYOS, IISANG HARI
BAYAN UMAWIT NG PAPURI
BAYAN UMAWIT NG PAPURI

Verse1
MULA SA ILANG AY TINAWAG NG DIYOS
BAYANG LAGALAG INANGKIN NG LUBOS
PAGKAT KAILAN MA’Y DI PABABAYAAN
MINAMAHAL NIYANG KAWAN.
(ref)

Verse 2
PANGINOON ATING MANLILIGTAS SA KAGIPITAN
S’YANG TANGING LAKAS
PAGKAT SUMPA N’YAY LAGING IINGATAN,
MINAMAHAL NIYANG BAYAN
(ref)

0 Response to "Bayan Umawit"

Recently Added

BlogDirectories

Blog Directory
Pinoy Blogs
INFOLIVERANK

Search This Blog

Loading...