Bayan Umawit

Bayan Umawit

Ref.

BAYAN UMAWIT NG PAPURI SAPAGKAT NGAYON
IKA’Y PINILI IISANG BAYAN,
IISANG LIPI
IISANG DIYOS, IISANG HARI
BAYAN UMAWIT NG PAPURI
BAYAN UMAWIT NG PAPURI

Verse1
MULA SA ILANG AY TINAWAG NG DIYOS
BAYANG LAGALAG INANGKIN NG LUBOS
PAGKAT KAILAN MA’Y DI PABABAYAAN
MINAMAHAL NIYANG KAWAN.
(ref)

Verse 2
PANGINOON ATING MANLILIGTAS SA KAGIPITAN
S’YANG TANGING LAKAS
PAGKAT SUMPA N’YAY LAGING IINGATAN,
MINAMAHAL NIYANG BAYAN
(ref)


Post a Comment

1 Comments

admin said…
Thank you for this wonderful song. We always sing this song in church. This is the best country worship song.