KINABUHI MO, KINABUHI KO lyrics

KINABUHI MO, KINABUHI KO lyrics

I
Halad mo kanako, lawas ug dugo,
Kalawaton ko ikaw o akong Dios ug Manunubos
Halad ko kanimo kinabuhi ko
Alagaran ko ikaw o Hari ko ug Manunubos ko.

Koro I
Kinabuhi Mo, kinabuhi ko
Lakton ko ang Imong dalan
Sundon ko ang Imong sugo
Puy-an ko ang kinabuhi mo kay imo na ako.

II
Mugna mo ang tawo sa panagway Mo.
Buhi ka kanunay sa dughan ko, sa kasingkasing ko.
Gugma mo ang maghari ni’ng kinabuhi,
Sa tanang katawhan isangyaw ko ni’ng kalibutan.

(Balik sa Koro I)

Koro II
Kinabuhi mo, kinabuhi ko
Lakton ko ang imong dalan
Sundon ko ang Imong sugo
Puy-an ko ang kinabuhi Mo kay Imo na ako.

Koda:
Puy-an ko ang kinabuhi Mo kay Imo na ako.

Post a Comment

0 Comments