Kini mao ang akong lawas

Kini mao ang akong lawas

Kini mao ang akong lawas


Koro:

Kini mao ang akong lawas nga ‘kong gihatag sa inyong kaluwasan.

Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.

Kini ang akong dugo,

Giula sa inyong kapasayloan.

Dawata kini, dawata kini sa akong handuman.


I

Niining lagitnong kalan-on gidawat sa kabus.

Ang saad nga wa’y kapakyasan sa namatay sa krus.

(koro)


II

Niining langitnong kalan-on kita makadawat,

Kalinaw nga iyang kabilin kabaskug sa kalag.

(koro)

Post a Comment

0 Comments