Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

4.11.10

KORDERO NG DIYOS

KORDERO NG DIYOS

by:M. FrancisoKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS

NG MGA KASALANAN

NG MUNDO

MAAWA KA SA AMIN

KORDERO NG D’YOS,

MAAWA KAKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS

NG MGA KASALANAN

NG MUNDO,

MAAWA KA SA AMIN

KORDERO NG D’YOS,

MAAWA KAKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS NG MGA

KASALANAN NG MUNDO

IPAGKALOOB MO SA AMIN

ANG KAPAYAPAAN.

No comments:

Search Your Favorite Songs