Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

4.11.10

KORDERO NG DIYOS

KORDERO NG DIYOS

by:M. FrancisoKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS

NG MGA KASALANAN

NG MUNDO

MAAWA KA SA AMIN

KORDERO NG D’YOS,

MAAWA KAKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS

NG MGA KASALANAN

NG MUNDO,

MAAWA KA SA AMIN

KORDERO NG D’YOS,

MAAWA KAKORDERO NG D’YOS

NA NAG-AALIS NG MGA

KASALANAN NG MUNDO

IPAGKALOOB MO SA AMIN

ANG KAPAYAPAAN.

No comments:

Search Your Favorite Songs