Manalig Ka - Bukas Palad - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

4.11.10

Manalig Ka - Bukas Palad

I
Iloum lahat ng takot
Sa iyong damdamin,
Ang pangalan n’ya
Lagi ang tawagin
At s’yay nakikinig
Sa bawat hinaing.

II
Magmasid at mamulat
Sa kanyang kapangyarihan.
Nabatid mo ba na
Siya’y naglalaan,
Patuloy na naghahatid
Ng tunay na kalayaan?

Koro 1
Manalig ka, tuyuin
Ang luha sa iyong
Mga mata.
Hindi siya panaginip,
Hindi siya isang pangarap,
S’ya ay buhay, manalig ka.

III
Ang ngayon tila walang mararating na bukas,
Ngunit kung s’ya
Ang ating hayaang maglandas,
Pag-asa ay muling mabibigkas.

Koro2
Managlig ka,
Tuyuin ang luha
Sa mga mata.
Hindi s’ya natutulog,
Hindi nakakalimot.
Kay Hesus manalig ka.
Kay Hesus, manalig ka.


Download Chords for Manalig Ka >>>Click Here<<<

No comments:

Search Your Favorite Songs