Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

4.11.10

Manalig Ka - Bukas Palad

I
Iloum lahat ng takot
Sa iyong damdamin,
Ang pangalan n’ya
Lagi ang tawagin
At s’yay nakikinig
Sa bawat hinaing.

II
Magmasid at mamulat
Sa kanyang kapangyarihan.
Nabatid mo ba na
Siya’y naglalaan,
Patuloy na naghahatid
Ng tunay na kalayaan?

Koro 1
Manalig ka, tuyuin
Ang luha sa iyong
Mga mata.
Hindi siya panaginip,
Hindi siya isang pangarap,
S’ya ay buhay, manalig ka.

III
Ang ngayon tila walang mararating na bukas,
Ngunit kung s’ya
Ang ating hayaang maglandas,
Pag-asa ay muling mabibigkas.

Koro2
Managlig ka,
Tuyuin ang luha
Sa mga mata.
Hindi s’ya natutulog,
Hindi nakakalimot.
Kay Hesus manalig ka.
Kay Hesus, manalig ka.


Download Chords for Manalig Ka >>>Click Here<<<

No comments:

Search Your Favorite Songs