HIMAYA SA DIOS

HIMAYA SA DIOS


Eddie Hontiveros, SJ
Album: Misang Pilipino


KORO:       
HIMAYA SA DIOS!  HIMAYA SA DIOS!  HIMAYA SA DIOS
SA KAHITAS-AN!

I
UG DINHI SA YUTA’G KADAIT, UG DINHI SA YUTA’G KADAIT
SA MGA TAWONG MAAYO’G KABUBUT-ON.

GINADAYEG KA NAMO,
GIHIMAYA KA NAMO
GINASIMBA KA NAMO TUNGOD SA IMONG HIMAYA
MAPASALAMATON KANIMO
TUNGOD SA IMONG DAKUNG KAHIMAYAAN.

O GINOONG DIOS,
HARI SA LANGIT
DIOS AMAHANG MAKAGAGAHUM SA TANAN.

O GINOONG HESUKRISTO, BUGTONG NGA ANAK
O GINOONG DIOS KORDERO SA DIOS
ANAK SA AMAHAN. 
(KORO)    

   
II
IKAW NGA NAGAWAGTANG SA MGA KASAL-ANAN SA KALIBUTAN
MALOOY KA, MALOOY KA KANAMO.

IKAW NGA NAGAWAGTANG SA MGA KASAL-ANAN SA KALIBUTAN
DAWATA ANG AMONG PANGAMUYO
DAWATA ANG AMONG PANGAMUYO.

IKAW NGA NAGLINGKOD SA TUO SA AMAHAN
MALOOY KA,
MALOOY KA KANAMO.
(KORO)

III
KAY IKAW LAMANG ANG SANTOS
IKAW LAMANG ANG GINOO
IKAW LAMANG O HESUKRISTO
ANG GINOO

UBAN SA ESPIRITU SANTO
SA HIMAYA SA DIOS
NGA AMAHAN.  AMEN!
SA AMAHAN.  AMEN! (KORO)


Post a Comment

0 Comments