Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

9.12.10

KORDERO NG DIYOS

(Aquino)

KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
//:MAAWA KA SA AMIN://
KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS
NG MGA KASALANAN NG SANLIBUTAN
//:MAAWA KA SA AMIN://
KORDERO NG DIYOS NA
NAG-AALIS NG MGA
KASALANAN NG SANLIBUTAN,
IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG KAPAYAPAAN

No comments:

Search Your Favorite Songs