Likhain Mong Muli

I

Ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso,
hugasan ang kamay na basa ng dugo.
linisin ang diwang sa halay ay puno.
ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso

II

Itindig mo kami, kaming iyong bansa.
akayin sa landas patungo sa kapwa.
ihatid sa piging na ‘yong inihanda.
itindig mo kami, kaming iyong bansa.

III

Amang D’yos, ‘yong baguhin ang tao’t daigdig.
sa banal na takot,
sambang nanginginig,
ibalik ang puso’t
bayang nanlalamig

likhain mong muli kami sa pag-ibig.

Post a Comment

0 Comments