Likhain Mong Muli - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

5.3.11

Likhain Mong Muli

I

Ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso,
hugasan ang kamay na basa ng dugo.
linisin ang diwang sa halay ay puno.
ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso

II

Itindig mo kami, kaming iyong bansa.
akayin sa landas patungo sa kapwa.
ihatid sa piging na ‘yong inihanda.
itindig mo kami, kaming iyong bansa.

III

Amang D’yos, ‘yong baguhin ang tao’t daigdig.
sa banal na takot,
sambang nanginginig,
ibalik ang puso’t
bayang nanlalamig

likhain mong muli kami sa pag-ibig.

No comments:

Search Your Favorite Songs