Pag-alaala

Pag-alaala

KORO:
Bayan, muling magtipon
Awitan ang Panginoon
Sa piging sariwain
Pagliligtas Niya sa atin


Bayan ating alalahanin
Panahong tayo'y inalipin
Nang ngalan Niya'y ating sambitin
Paanong di tayo lingapin (KORO)


Bayan, walang sawang purihin
Ang Poon nating mahabagin
Bayan, isayaw ang damdamin
Kandili Niya'y ating awitin (KORO)

Post a Comment

1 Comments

Rix said…
ito ang isa sa mga klasikong kanta noong ako ay isang batang simbahan...