Humayo’t ihayag - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

2.9.11

Humayo’t ihayaghumayo’t  ihayag purihin siya 
at ating ibunyag awitan siya 
pagliligtas ng diyos na sa krus ni hesus  ang siyang sa mundo’y tumubos  
langit at lupa siya’y papurihan  
araw at tala siya’y parangalan 
 ating pagdiwang pag-ibig  ng diyos sa tanan,
aleluya.
at isigaw sa lahat kalinga niya’y wagas  
kayong dukha’t salat pag-ibig niya sa inyo ay tapat
 halina’t sumayaw buong bayan 
lukso sabay sigaw sanlibutan
 ang ngalan niyang angkin sing ningning ng bituin 
liwanag ng diyos sumaatin langit at lupa siya’y papurihan 
araw at tala siya’y parangalan  ating pagdiwang 
pag-ibig  ng diyos sa tanan,
sa tanan. 
ating pagdiwang 
pag-ibig ng diyos sa tanan,
aleluya.

No comments:

Search Your Favorite Songs