Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

2.9.11

Humayo’t ihayaghumayo’t  ihayag purihin siya 
at ating ibunyag awitan siya 
pagliligtas ng diyos na sa krus ni hesus  ang siyang sa mundo’y tumubos  
langit at lupa siya’y papurihan  
araw at tala siya’y parangalan 
 ating pagdiwang pag-ibig  ng diyos sa tanan,
aleluya.
at isigaw sa lahat kalinga niya’y wagas  
kayong dukha’t salat pag-ibig niya sa inyo ay tapat
 halina’t sumayaw buong bayan 
lukso sabay sigaw sanlibutan
 ang ngalan niyang angkin sing ningning ng bituin 
liwanag ng diyos sumaatin langit at lupa siya’y papurihan 
araw at tala siya’y parangalan  ating pagdiwang 
pag-ibig  ng diyos sa tanan,
sa tanan. 
ating pagdiwang 
pag-ibig ng diyos sa tanan,
aleluya.

No comments:

Search Your Favorite Songs