Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

3.9.11

Stella Maris Lyrics


I
Kung itong aming paglalayag
inabot ng pagkabagabag
nawa'y mabanaagan ka
hinirang na tala ng umaga

Ii
Kahit alon man ng pangamba
di alintana sapagkat naro'n ka
ni unos ng pighati
at kadiliman ng gabi

koro:
Maria sa puso ninuman
ika'y tala ng kalangitan
ningning mo ay walang pagmamaliw
inang sinta,
Inang ginigiliw

iii
Tanglawan kami aming ina
sa kalangitan naming pita
nawa'y maging hantungang
pinakamimithing kaharian
(koro)

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs