Stella Maris Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

3.9.11

Stella Maris Lyrics


I
Kung itong aming paglalayag
inabot ng pagkabagabag
nawa'y mabanaagan ka
hinirang na tala ng umaga

Ii
Kahit alon man ng pangamba
di alintana sapagkat naro'n ka
ni unos ng pighati
at kadiliman ng gabi

koro:
Maria sa puso ninuman
ika'y tala ng kalangitan
ningning mo ay walang pagmamaliw
inang sinta,
Inang ginigiliw

iii
Tanglawan kami aming ina
sa kalangitan naming pita
nawa'y maging hantungang
pinakamimithing kaharian
(koro)

Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs