No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Ang Panginoon Ang Aking Pastol

Refrain:
Ang Panginoon ang aking pastol,
Pinagiginhawa akong lubos.

Handog niyang himlaya’y
Sariwang pastulan
Ang pahingahan ko’y
Payapang batisan
Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan
Sa tumpak na landas,
Siya ang patnubay.

Refrain:
Ang Panginoon ang aking pastol,
Pinagiginhawa akong lubos.

Madilim na lambak man
Ang tatahakin ko
Wala akong sindak, siya’y kasama ko
Ang hawak niyang tungkod
Ang siyang gabay ko
Tangan niya’y pamalo,
Sigla’t tanggulan ko.

Music Video || Courtesy: Youtube.com

Post a Comment

0 Comments