O Dios Dawata Lyrics

O Dios Dawata Lyrics

O Dios, dawata ang akong kalag,
ang kabubut-on ko’g akong kagawasan:
itugyan ko kanimo ang akong gugma,
dawata kini’g panalangini.

Mga bunga sa akong pagpanlimbasog,
sa dakong pagpaubos, ihalad ko’ng tanan.
Bag-oha pinaagi sa imong pulong usaha kami sa imong gugma.

Ang tanang mga butang nga imong gigasa
ihalad ko karon kay ikaw man ang tag-iya.
Ihatag mo lang ang imong grasya ug wa na ako’y paabuton pa.

Ang tanang mga butang nga imong gigasa
ihalad ko karon kay ikaw man ang tag-iya.
Ihatag mo lang ang imong grasya ug wa na ako’y paabuton pa.

End
Ug wa na ako’y paabuton pa. ug wa na ako’y paabuton pa.

Post a Comment

0 Comments