No Copyright Infringement Intended, for Educational Purposes Only.

Sa Iyong mga Yapak Lyrics

Landas na kay tinik sa iyo’y inilaan,
bawat hakbang nito’y hirap ang laman
sa kalooban ng ama nagpasakop kang ganap buhay Mo,
O Jesus ang siyang alay na sapat.
Laban sa agos ng mundo lumakad ka sa landas Mo,
laban sa lakad ng mundo, landas sa ‘ki’y nais Mo.
Nais Mo.

Sa Iyong mga yapak ako ay tatahak
kahit tigib ng luha ang nilalakaran mong landas.
Pasakit man at susang dulot ng mundo’y kamtan
bawat bakas ng Iyong nga yapak,
bawat hakbang Mo’y aking susundan.

Kay hirap mang gawin kalooban mo’ytupdin
pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang.
Ang buhay ko’y laan sa Iyo kailan paman
maglilingkod sa ‘yo, panginoon, hanggang wakas.

Laban sa agos ng mundo lumakad ka sa landas Mo,
laban sa lakad ng mundo, landas sa ‘ki’y nais Mo.
Nais mo.

Sa Iyong mga yapak ako ay tatahak
kahit tigib ng luha ang nilalakaran mong landas.
Pasakit man at dusang dulot ng mundo’y kamtan;
bawat bakas ng Iyong nga yapak,
bawat hakbang Mo’y aking susundan.

Sa Iyong mga yapak ako ay tatahak
kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas.
Pasakit at dusang dulot ng mundo’y kamtan,
bawat bakas ng Iyong mga yapak,
bawat hakbang Mo’y aking susundan.

Post a Comment

1 Comments

nice u'r post...

I am a trust Yesus crist...

Nice to meet u..

How are u??