Search Your Favorite Songs

12.3.12

Sa Iyong mga Yapak Lyrics

Landas na kay tinik sa iyo’y inilaan, bawat  hakbang nito’y  dusa’t  hirap ang laman  sa kalooban  ng ama nagpasakop kang ganap;  buhay mo, o Jesus ang siyang alay na sapat.
Laban sa agos ng mundo lumakad ka sa landas mo, laban sa lakad ng mundo, landas sa ‘ki’y nais mo.
Nais mo.

Sa iyong mga yapak ako ay tatahak kahit tigib ng luha ang nilalakaran mong landas. Pasakit man at susang dulot ng mundo’y kamtan; bawat bakas ng iyong nga yapak, bawat hakbang mo’y aking susundan. 

Hirap mang gawin kalooban  mo’y  tupdin pinili kong sundan bakas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko’y laan sa iyo kailan paman maglilingkod sa ‘yo, panginoon, hanggang wakas.

Laban sa agos ng mundo lumakad ka sa landas mo, laban sa lakad ng mundo, landas sa ‘ki’y nais mo.
Nais mo.
Sa iyong mga yapak ako ay tatahak kahit tigib ng luha ang nilalakaran mong landas. Pasakit man at dusang dulot ng mundo’y kamtan; bawat bakas ng iyong nga yapak, bawat hakbang mo’y aking susundan. 

Sa iyong mga yapak ako ay tatahak kahit  tigib ng luha ang nilakaran mong landas. Pasakit at dusang  dulot ng mundo’y  kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang  mo’y aking susundan.

1 comment:

Beni R. U. Napitu said...

nice u'r post...

I am a trust Yesus crist...

Nice to meet u..

How are u??

Search Your Favorite Songs