Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

6.9.12

Pasalamatan ka karon lyrics

Pasalamatan ka karon

Pasalamatan ka karon,
O among Dios, kay gigasahan mo kami
Kang kristo Jesus.
Ang imong anak sa kahangturan nahimong
Among gasa karon:
Putli ug hingpit ug katakus gayud.
Sa imong kahalang-don.
Ug busa,
O dios, kining pan ug kining bino.
Mga halad nga nagagikan dausab kanimo
Unta magabutyag sa unsang paagi
Diin, sa kadaghan sa mga ubas,
Usa kailimnon ang gihimo:
Daghan ang uhay sa trigo daghang
Uhay sa trigo,
Sa pirasong pan
Natingob.
Daygon ang dios, Daygon ang dios, 
Daygon ang dios, 
Sa kahangturan.
Daygon ang dios, Daygon ang dios,
Daygon ang dios, 
Sa kahangturan.


No comments:

Search Your Favorite Songs