Lupa Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

3.3.13

Lupa Lyrics

Nagmula sa lupa, mag- babalik
Na kusa,
Ang buhay mo sa lupa
Nagmula.

Bago mo linisin ang dungis ng ’yong
Kapwa hugasan ang ‘yong putik sa mukha.

Kung ano ang di mo gusto
Huwag gawin sa iba.
Kung ano ang iyong inutang
Ay s’ya ring kabayaran.

Sa mundo ang buhay ay mayroong
Hangganan dahil tayo ay lupa lamang
Kahit tayo ay lupa lamang

Kaya’t pilitin mong ika’y
Magbago habang may panahon ika’y
Magbago pag-mamahal
Sa kapwa ay isipin mo.

Kung ano ang di mo gusto
H’wag gawin sa iba
Kung ano ang iyong inutang
Ay s’ya ring kabayaran.

Sa mundo ang buhay ay mayroong
Hangganan dahil tayo ay lupa lamang
Kahit tayo ay lupa lamang

Kaya’t pilitin mong ika’y
Magbago habang may panahon ika’y
Magbago pag-mamahal
Sa kapwa ay isipin mo.

Kaya’t pilitin mong ika’y
Magbago habang may panahon ika’y
Matuto pag-mamahal
Sa kapwa ay isipin mo.
Music Video || Courtesy: Youtube.com

No comments:

Search Your Favorite Songs