O pulong sa kinabuhi - lyricsBalik balikon ta sa pag-awit ang pulong sa atong ginoo
Makit-an ta unta ang kaladmon ug katas-on sa pulong sa atong Ginoo.

O pulong nga matahom,
O pulong talagsaon,
O pulong nga ginamithi,
O pulong sa kinabuhi.

Song for Gospel Acclamation esp. during Lenten Season

Post a Comment

0 Comments