Tumugon at Magtiwala Lyrics (CABUSTAM Youth Congress 2013 Theme Song) - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

16.4.13

Tumugon at Magtiwala Lyrics (CABUSTAM Youth Congress 2013 Theme Song)


Fr. Jun Luna

Kabataan ng cabustam nagkakaisa ngayon,
Bukas at kailanman magkasamang
Mananampalataya sa dios na abang
Mapagmahal
Sa langit tayo’y magkakasama
Iisa sa hirap at ginhawa Buo ang puso
At pagiisip dasal at gawa ay pagtibayin

Yukaristiya at bibliya buhay at lakas
Namin kasama Si Maria na aming ina
Aming Gabay sa paglalakbay
Tara na tumugon at magtiwala
Hawak kamay tayo sa paglalakbay magsaya,
Tumalon at sumayaw!
Kabataan ng cabustam tayo ay magkakaisa!
Magtiwala at manalig sa kanya

Yukaristiya at bibliya buhay at lakas
Namin kasama si Maria na aming ina
Aming Gabay sa paglalakbay
Tara na tumugon at magtiwala

Yukaristiya at bibliya buhay at lakas
Namin kasama si maria na aming ina
Aming  Gabay sa paglalakbay
Tara na tumugon at magtiwala

2 comments:

Jonjon Susi said...

hello christian song lyrics :) Just blog hopping here in your blog! thank you for providing different Christian songs and lyrics, it is really good to my heart when listening to this kind of songs!

Anyway, I wonder if you care for an exchange link to my blog about PCSO lotto result

Jonjon Susi said...

Hello there! I just want to inform you that I already added your blog in my blog roll please add my PCSO lotto result blog too.

Search Your Favorite Songs